Hotline: 0353 00 66 99

Hotline: 0353 00 66 99

Thiết bị quan trắc

Đặc điểm chính

Có thể đo đồng thời lên tới 11 thông số

Các thông số phân tích : T-N, T-P, CODMn, CODCr, NO3-N, NH4-N, TOC, PO4-P

Các thông số đo bằng cảm biến: PH, SS, Độ đục, MLSS, Độ dẫn điện, Độ mặn, DO

Hỗ trợ lựa chọn các mục cần thiết giữa thông số phân tích và cảm biến Hỗ trợ lựa chọn các mục trùng lặp

Công nghệ cốt lõi của WEKOTEC: Sử dụng “Bơm tiêm đa kênh”

Quy trình tất cả trong một của đường lấy mẫu/chất thử, gia nhiệt, tiền xử lý, trộn và làm lạnh

Giảm thiểu thất thoát mẫu/chất thử hoặc rò rỉ nước trong quá trình đo

Độ chính xác phép đo cao thông qua quá trình từng bước nhỏ để kiểm soát

Giao diện đồ hoạ người dùng (GUI)

Hỗ trợ quan trắc đồng thời nhiều thông số trong một thiết bị duy nhất

Thiết kế giao diện người dùng trực quan dễ dàng kiểm tra và phân tích dữ liệu đo đạc

Cung cấp nhiều cảnh báo khác nhau để cảnh báo bất kì sự cố nào của thiết bị và lỗi dữ liệu

Hỗ trợ đa ngôn ngữ (hỗ trờ cài đặt gói ngôn ngữ của người dùng)

Thiết kế nhỏ gọn

Tối đa hoá hiệu quả về thời gian và không gian so với việc sử dụng thiết bị đơn lẻ

Thân thiện với môi trường

Giảm thiểu việc tiêu thụ mẫu/chất thử và lượng nước thải có thể tạo ra trong quá trình phân tích

Thành phần sản phẩm của WEKO-AiO-WQMS

WEKO-AiO-WQMS bao gồm các đơn vị mô đun cho mỗi thành phần và hệ thống cho phép người dùng dễ dàng thêm hoặc bớt các mục quan trắc. Điều này là, đối với mỗi mục quan trắc 2 bảng điều khiển trong Phần điều khiển, 3 bơm tiêm trong Mục Phân tích, và 4 thuốc thử ở trong Mục Thuốc Thử được cấu tạo bởi một loại mô đun, mỗi mô đun được cấu hình để hoạt động độc lập mà không có sự can thiệp lẫn nhau.

GET IN TOUCH