wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

Công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh vật kỵ khí UASB

Cơ chế

– Kết hợp 3 quá trình phân huỷ – lắng bùn  – tách khí trong cùng 1 hệ thống.

– Tạo thành các loại bùn hạt có mật độ vsv rất cao và tốc độ lắng vượt xa so với quá trình bùn hoạt tính hiếu khí.

  • Nhờ vào quá trình hoạt động của các vsv kỵ khí nhằm biến đổi các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn và sinh ra khí sinh học.

Quá trình phân huỷ kỵ khí:  vi khuẩn phân huỷ các chất hữu cơ như sau:

CHC vi sinh vật   H2O+CO2+ Biogas + tế bào mới

Bể UASB

GET IN TOUCH