wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

wecare@tienphongjsc.vn

Hotline: 0353 00 66 99

Thiết bị quan trắc

Đặc điểm chính Có thể đo đồng thời lên tới 11 thông số Các thông số phân tích : T-N, T-P, CODMn, CODCr, NO3-N, NH4-N,

Read More »